Over Stichting BeeldruimteZoekt u hulp en advies bij een vraag die niet terugkomt in de genoemde voorbeeldproducten? Stichting Beeldruimte doet meer. Wij ondersteunen u met o.a. het ontwikkelen van beleidsplannen beeldende kunst & vormgeving, de ontwikkeling van samenhangende en actuele kunstcollecties en het realiseren van inhoudelijke en verbindende expositieprogramma's.
Wij helpen u graag verder!
About


  • Wat doet Stichting Beeldruimte allemaal?

  • Advies en Projecten voor o.a. gemeenten en bedrijven
    6 voorbeelden:

1 Kunstopdrachten, Kunstaankopen en Tentoonstellingen
Wilt u een verantwoorde kunstopdracht realiseren of kunst aankopen? Wij adviseren u graag!

2 Community Arts
Artistieke reflectie en samenwerking bij vraagstukken en /of (her)inrichtingprocessen.

3 Levend Landgoed
Zoekt u een nieuwe invulling voor uw landgoed? Wilt u meer verbinding met uw directe omgeving en omwonenden of heeft u behoefte aan een unieke uiting van uw (cultuur)historisch erfgoed? Stichting Beeldruimte organiseerde met veel succes Levend Landgoed, een voorbeeld brochure
ter informatie of inspiratie sturen wij u graag toe! 

4 Perceptieonderzoek
Wat is de perceptie en beleving van bewoners op de plek waar u verandering of beweging wenst?
Maak gebruik van de bestaande kennis en ervaring voor ruimtelijke wensen en opgaven.

5 Spilkaart: participatiecartografie
De spilkaart maakt inzichtelijk welke relevante partijen, verenigingen en personen binnen de gemeente van belang zijn voor het creëren van draagvlak én het ontwikkelen en doen slagen van projecten.

6 Burgerparticipatie en ruimtelijke kwaliteit
Betrek op creatieve en beeldende wijze uw burgers bij het bewustmaken van- en mede vorm laten geven aan- de ruimtelijke kwaliteiten van de eigen leefomgeving.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven, mail dan met info@stichtingbeeldruimte.nl

Hellen Abma                           hellen@stichtingbeeldruimte.nl            
                                                                            tel: #31(0)655160450
Henriëtte Tavenier               henriette@stichtingbeeldruimte.nl     
                                                                             tel: #31(0)655951052

Stichting Beeldruimte, postadres: Zuthemerweg 7a, 8141PC Heino KVKnummer: 57439893
Share by: